maandag 22 februari 2010

GOED WONEN IN VATHORST EN HOOGLANDERVEEN

GroenLinks heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor de leefbaarheid in Hooglanderveen en Vathorst. Denk aan de Groene Zoom en het klimaat in de scholen. "Zowel in vinexwijk Vathorst als in het oude dorp Hooglanderveen is het goed wonen", zegt raadslid Erik van Vliet, derde op de lijst van GroenLinks, die zelf in Vathorst woont. "Als GroenLinks hebben we ons hiervoor ingespannen. De komende vier jaar willen we dat blijven doen, want de leefbaarheid staat onder druk."

Van Vliet wijst daarbij op de problemen waar de wijk mee te maken heeft: een volle rondweg tijdens de spits, scholen die uit hun jasje barsten, het tekort aan sportvelden. "Vathorst is een wijk die sterk groeit. Dat betekent dat je moet opletten dat alles goed blijft gaan."

GroenLinks maakt zich sterk voor de natuur in en rond Vathorst en Hooglanderveen. De afgelopen periode heeft de partij bouwprojecten in de Groene Zoom rond Hooglanderveen voorkomen. Ook is voorkomen dat de kapvergunning werd afgeschaft, en zorgde de GroenLinks ervoor dat er geen flats bij natuurboerderij De Brinkhorst werden gebouwd. In plaats daarvan grazen hier nu schapen en spelen er kinderen op een natuurspeelplaatsje.

GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen meer te zeggen krijgen over het groen in hun buurt. Over het onderhoud van de houtwallen in Vathorst, bijvoorbeeld. Daarnaast moet Vathorst-Noord een groen recreatiegebied voor Vathorst worden, waar je fijn in kunt wandelen en fietsen. En waar je naar de eco-boerderij, het stiltecentrum en de scouting kunt gaan.

Het tekort aan sportvelden - de wachtlijst van de hockeyclub is stopgezet omdat deze te lang werd - wil GroenLinks oplossen door sportvelden in Vathorst-West aan te leggen, of in Vathorst-Noord langs de aansluiting op de snelweg.

GroenLinks is tegen verdubbeling van de rondweg. "Dit maakt de file twee keer zo breed, maar verandert de wachttijd niet", verduidelijkt Van Vliet. "Alleen asfalt is dus geen oplossing. Het sluipverkeer tussen A1 en A28 moet worden tegengegaan. Daarnaast moeten de Vathorsters zelf worden verleid de auto minder te gebruiken. Thuiswerken, variabele werktijden, dichterbij werken zodat je kunt gaan fietsen. Samen met werkgevers en werknemers moet de gemeente creatief naar oplossingen zoeken. Hoe ga je bijvoorbeeld het beste om met het feit dat er 's ochtends niet alleen een file staat om Vathorst uit te komen of om knooppunt Hoevelaken te vermijden, maar ook om de kinderen naar de scholen in de Laak te brengen? Zorg ervoor dat kinderen ook veilig naar school kunnen fietsen! Hierbij denken we bijvoorbeeld aan snelheidsremmende maatregelen tegen scooters op het fietspad."

Zowel scholen als woonhuizen moeten een goed binnenklimaat hebben. De ventilatie moet dus goed zijn. Hiervoor is een goed contact tussen scholen en gemeente nodig. "Onze wethouder Sebastiaan van 't Erve zit hier nu al bovenop", aldus Van Vliet, "De balansventilatie in woonhuizen is een verhaal apart. GroenLinks vindt dat gemeente de bewoners moet helpen om samen met verhuurders, bouwers en installateurs goede maatregelen te nemen."

Ten slotte is er de kredietcrisis. Er wordt minder in Vathorst gebouwd en verkocht. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bouw van het zwembad en het tweede deel van het winkelcentrum wordt vertraagd. GroenLinks zet in op duurzaam bouwen. Door energiezuiniger te bouwen, kan er gebruik worden gemaakt van subsidies, zodat bouwprojecten doorgang kunnen vinden. Daarnaast moet de gemeente mensen helpen die hun koopwoning niet kwijt kunnen of die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. GroenLinks kijkt daarbij met interesse naar het idee van de gemeente Den Haag om als iemand in de problemen komt de hypotheek over te nemen en voor een schuldsaneringstraject te zorgen.

In het kort staat GroenLinks in Vathorst en Hooglanderveen voor:

· Groen in de wijk voor ú

· Groene recreatie in Vathorst-Noord

· Extra sportvelden

· Gezonde scholen en woningen met een goed binnenklimaat

· Veilig naar school op de fiets

· Een duurzame oplossing voor de files

· Duurzaam bouwen: op naar een CO2-neutraal Amersfoort in 2030

· Hulp voor mensen die in de problemen komen door de kredietcrisis

· Direct inspelen op wat er speelt in de wijk

zaterdag 23 januari 2010

File Vathorst

De feestelijke opening door minister Eurlings van de oprit van Vathorst naar de A28 blijkt in de praktijk minder feestelijk dan gedacht. De rondweg van Vathorst stroomt sindsdien elke spits vol met auto's die knooppunt Hoevelaken proberen te omzeilen. Typisch gevalletje van meer asfalt = meer files.

Partijen als VVD, BPA en D66 zoeken de oplossing vooral in nog meer asfalt: verdubbel de rondweg, gebruik de busbaan, verbreed de uitgangen. GroenLinks ziet hier weinig heil in. Ook in deze gevallen trekt meer asfalt in de stad meer verkeer vanaf de snelweg de stad in. De Vathorsters blijven dan met de gebakken peren zitten. In de file.

Mijn voorstel zou dan ook zijn om het probleem bij de bron aan te pakken: met toeritdosering op de afrit van de A28, of zelfs tijdelijke afsluiting, tijdens de ochtendspits. En tijdens de avondspits in de andere richting. Zo haal je het sluipverkeer er weer tussenuit.

Voordat we de rondweg verbreden omdat deze door het toenemende aantal inwoners in Vathorst weer dichtslibt, moeten we vervolgens ervoor zorgen dat minder Vathorsters de auto moeten nemen. Dus meer OV, dichterbij werken en de fiets nemen, variabele werktijden en thuis werken. Want we kunnen die weg wel breder maken, maar de kans is groot dat de file dan wel 2x zo kort, maar ook 2x zo breed wordt...

Onze GroenLinks-oplossing is dus: nu eerst snel dat sluipverkeer eruit met toeritdosering, en dan voor de langere termijn het aantal auto's verkleinen en spreiden. Dan kunnen er nog steeds kleine aanpassingen komen aan de Heideweg e.d., maar is de leefbaarheid een stuk groter dan bij een dubbelbaans file. En is een dure verbreding van een net aangelegde weg niet nodig. Dat moet dan de VVD weer goed doen.

zondag 22 november 2009

De verkiezingstijd breekt aan

Kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's worden aangepast.
De eerste ballonnetjes opgelaten... en afgeschoten.
Stellingen worden betrokken.

Tijd om ook achterom te kijken. Wat hebben we de afgelopen vier jaar eigenlijk voor de stad bereikt?

Natuurlijk kan ik een hele reeks voorstellen van onze fractie en uitgevoerde coalitiepunten van onze wethouder aanhalen, maar ik wilde het nu even algemener houden.

GroenLinks heeft in Amersfoort acht jaar lang in het college gezeten.
Waar staat Amersfoort nu?

  • 2009: 3de "beste Klimaatbeleid" volgens Milieudefensie
  • 2009: beste zonne-energiestad van Nederland
  • 2009: 2de duurzaamste gemeente
  • 2009: Beste sociale dienst
  • 2008: Beste sociale dienst
  • 2007: Groenste stad van Europa
  • 2007: Groenste stad van Nederland
  • 2005: Vrijwilligersstad

Duidelijk de symptomen van een GroenLinks-stad!

dinsdag 7 juli 2009

Standpunt aanvullende maatregelen VERDER

De meeste aanvullende maatregelen die worden voorgesteld zijn positief, en lossen vaak bekende knelpunten op, zoals de bestrating van de Brabantseweg. Bij enkele maatregelen heb ik wel opmerkingen. Zo moeten we nog een besluit nemen over hoe we Vathorst-West precies gaan ontsluiten, en is het niet helemaal duidelijk hoe je de Heideweg goed op de Rondweg Oost kunt aansluiten.

Het grootste punt van aandacht is echter de Westtangent, ofwel de "capaciteitsvergroting westelijke ontsluiting Amersfoort", zoals deze hier wordt genoemd. Voor deze maatregel wordt verreweg het grootste budget gereserveerd. Onduidelijk is of dit 60 of 80 miljoen is, maar we hebben het over de helft van het beschikbare budget.

De Westtangent blijkt van geen invloed op knooppunt Hoevelaken. Als dan bovendien het college zelf aangeeft dat een keuze voor deze maatregel prematuur is, dan vraag ik mij af, wat deze maatregel in de lijst doet. Ik wil niet de suggestie in de lijst met aanvullende maatregelen hebben, dat een vierbaansweg door Birkhoven-Bokkeduinen een reële optie is, nog afgezien van het gevaar op toename van sluipverkeer en verslechtering van de leefbaarheid van de stad door het de stad in trekken van snelwegverkeer.

Mijn conclusie is dan ook, dat deze maatregel moet worden afgevoerd, ten gunste van afgevallen maatregelen die wel effectief en uitvoerbaar zijn. Hierbij denk ik aan vormen van HOV, en aan punten als Stedenbouwkundig concept Vathorst-West inrichten op OV en fiets (wat prima past in het streven naar een energieneutrale wijk), het fietsnetwerk voor station Hoevelaken (waarvoor we eerder hebben gepleit), en een shuttle naar Isselt. De Westtangent kan dan los van VERDER het traject doorlopen dat in het college-akkoord is afgesproken.